“Dziecko polonijne we włoskiej szkole” -czyli jak tworzyć pomosty między kulturami.

9 listopada 2021 liczne grono nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech wzięło udział w bardzo ciekawym spotkaniu pt: “Dziecko polonijne we włoskiej szkole” – o pedagogicznym podejściu do dzieci dwu i wielojęzycznych czyli jak tworzyć pomosty między kulturami. Podczas spotkania mgr Beata Kędzierska-Simbi, pedagog i nauczyciel, opowiadała dlaczego warto mówić o wielokulturowości oraz jak […]

Prezentacja nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech

5 października odbyło się bardzo ważne dla nas spotkanie, podczas którego dr Karolina Kowalcze-Franiuk, jako koordynator projektu, zaprezentowała nowy program dla nauczycieli i edukatorów dzieci polonijnych we Włoszech. Ten obszerny dokument powstał z inicjatywy Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych na terenie kraju. Składa […]

Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych

Ostatnie w cyklu wiosennym szkolenie pt. “Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych” które przeprowadziła dr Anna Mańkowska, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, pedagog oraz nauczyciel akademicki, doradca i konsultanta ds. rozwiązań edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy w kontekście kształtowania kompetencji […]

Wykorzystanie coachingu w edukacji

Dzięki współpracy z Uniwersytetetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się kolejne już w tym roku szkolenie dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech. Pani dr Magdalena Barańska, doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM wskazała nam zalety i sposoby stosowania coachingu w szkolnictwie.