Bursztynowa Kreda 2022

“Bursztynowa Kreda” konkurs Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech dla nauczycieli polonijnych – druga edycja

Walne zebranie członków Rady

14 maja odbyło się już drugie w tym roku walne zebranie członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech w celu wybrania nowego zarządu i wprowadzenia zmian statutowych. Dostosowanie zapisów w statucie naszego stowarzyszenia do przepisów wprowadzonych we Włoszech dla organizacji trzeciego sektora jest wymogiem do znalezienia się na krajowej liście stowarzyszeń promocji i wsparcia społecznego.15 szkół […]

Spotkanie z polskim środowiskiem oświatowym we Włoszech

Właśnie dobiegło końca spotkanie przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i Konsulatów Generalnych z przedstawicielami Szkół Polonijnych z całych Włoch. Departament zainicjował spotkania ze środowiskami reprezentującymi oświatę polonijną na świecie. Włochy są drugim krajem, po Belgii, w którym przedstawicielom Szkół Polonijnych przedstawiono formy wspomagania oświaty polonijnej […]

„Kompendium nauczyciela: psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”

Projekt „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” jest realizowany w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacjii wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Czas trwania projektu: 01.03.2021 – 28.02.2023 Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska) Polish Academy of […]